ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/25 พฤศจิกายน 2564/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (431)/Comments (0)