ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมออนไลน์ International Faculty Development Course 2021 (IFDC 2021) ของ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Monday, November 1, 2021/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
5.0

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมออนไลน์ International Faculty Development Course 2021 (IFDC 2021) ของ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้คณาจารย์และทันตแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ดังรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้ 
(หมายเหตุ: ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

https://www.tmd.ac.jp/english/international/globalization/southeast-asia_2_/IFDC2021.html

หากท่านใดมีความสนใจโปรดติดต่อ คุณวิภาวี เจนจิตติกุล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 02-649 5000 ต่อ 15140

 

Print

Number of views (122)/Comments (0)