ประกาศจากโรงพยาบาลทันตกรรม ฉบับที่ 17 เรื่อง แนวทางการให้บริการทางทันตกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/1 ตุลาคม 2564/Categories: ประกาศสถานการณ์ COVID-19

Rate this article:
2.0

Print

Number of views (787)/Comments (0)