ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ของภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “การแสดงออกของคาเทบซิน บี และ ซีสเตทิน เอ ในรอยโรคไลเคนแพลนัสในช่องปาก”

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ของภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “การแสดงออกของคาเทบซิน บี และ ซีสเตทิน เอ ในรอยโรคไลเคนแพลนัสในช่องปาก”

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/15 ธันวาคม 2563/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (716)/Comments (0)