ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Wednesday, November 25, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
3.0

Print

Number of views (210)/Comments (0)

Documents to download