ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดตามที่เอกสารแนบไว้

Author: Ariya Dechasiri/Monday, September 14, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (221)/Comments (0)