ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานคณบดี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานคณบดี

รายละเอียดมีดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Tuesday, September 1, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

 

 

Print

Number of views (242)/Comments (0)