ขอเชิญผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ขอเชิญผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดมีดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/22 กรกฎาคม 2563/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

 

Print

Number of views (1172)/Comments (0)

Documents to download