ประกาศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภายในคณะฯ

ประกาศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภายในคณะฯ

รายละเอียดมีดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/9 มิถุนายน 2563/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (212)/Comments (0)