ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดมีดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/2 มิถุนายน 2563/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

 

Print

Number of views (1014)/Comments (0)