ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดมีดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Tuesday, June 2, 2020/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

 

Print

Number of views (339)/Comments (0)