ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรม ฯ (ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563) ครั้งที่ 1 ประเภททุนต่อเนื่อง

ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรม ฯ (ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563) ครั้งที่ 1 ประเภททุนต่อเนื่อง

รายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Tuesday, March 17, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (287)/Comments (0)