ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Tuesday, March 10, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ทางคณะจึงขอให้ผู้สมัครดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์ มาที่เมล์ prawinun@g.swu.ac.th 
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่งเอกสารให้ครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 


ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ >>https://news.swu.ac.th/doc/application_form.pdf

Print

Number of views (775)/Comments (0)

Documents to download