ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในหัวข้อเรื่อง ผลของวัสดุห้ามเลือดจากอนุพันธ์ไคโตซานต่อความมีชีวิต และการทำหน้าที่ของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในหัวข้อเรื่อง ผลของวัสดุห้ามเลือดจากอนุพันธ์ไคโตซานต่อความมีชีวิต และการทำหน้าที่ของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์

Author: Ariya Dechasiri/Saturday, February 29, 2020/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (369)/Comments (0)

Documents to download