ประกาศรับสมัคร โครงการอบรมวิชาการทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน

ประกาศรับสมัคร โครงการอบรมวิชาการทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/17 กุมภาพันธ์ 2563/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
4.5

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น หลักสูตร 4 เดือน ทันตกรรมประดิษฐ์ เปิดรับสมัครแล้ว


รายละเอียดการสมัคร
ทันตแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขและทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน 10 คน


ระยะเวลาการจัดโครงการ 
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2563


สถานที่การเรียน
คณะทันตแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

โดยมีหัวข้อการบรรยายต่างๆดังนี้
หัวข้อ Geriatric Dentistry for Prosthodontics

หัวข้อ Adhesive and Cements

หัวข้อ Maxillofacial Prosthetics

หัวข้อ Surgical procedures for dental implant

หัวข้อ Implant supported removable denture

หัวข้อ Troubleshooting for fixed prosthodontics

หัวข้อ Combined fixed and removable prostheses

หัวข้อ Patient selection, preparation, diagnosis, and treatment planning for dental implant

หัวข้อ Prosthodontic procedures for dental implant

หัวข้อ Removable denture & full mouth rehabilitation

และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียน 100,000 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ โทร 02-649-5000 ต่อ 15112
ปิดรับสมัครและชำระเงินในวันที่ 30 เมษายน 2563


 

Print

Number of views (3451)/Comments (0)