ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

รายละเอียดตามที่เอกสารแนบไว้

Author: Ariya Dechasiri/13 พฤศจิกายน 2562/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (848)/Comments (0)

Documents to download