ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

รายละเอียดตามที่เอกสารแนบไว้

Author: Ariya Dechasiri/Wednesday, November 13, 2019/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (493)/Comments (0)

Documents to download