คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

Author: Ariya Dechasiri/31 ตุลาคม 2562/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
4.4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ช่องทางดังนี้


TCAS รอบที่ 1 รับตรง มศว (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


TCAS รอบที่ 2 รับตรง มศว (โครงการโรงเรียนในเครือข่าย)


TCAS รอบที่ 3 รับจาก กสพท.

 

Print

Number of views (4893)/Comments (0)