ประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น 4 เดือน “หลักสตูรวิทยาเอ็นโดดอนต์ รุ่นที่ 1”

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น 4 เดือน “หลักสตูรวิทยาเอ็นโดดอนต์ รุ่นที่ 1”

Author: Ariya Dechasiri/13 พฤษภาคม 2562/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
2.6

ประชาสัมพันธ์ 
เปิดรับสมัคร โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น 4 เดือน “หลักสตูรวิทยาเอ็นโดดอนต์ รุ่นที่ 1” 
ระยะเวลาจัดโครงการ เดือนมิถนุายน - กันยายน 2562
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 100,000 บาท 
รับจํานวนจํากัดเพียง 10 ท่านแรกเท่านั้น(ปิดรับสมัครเมื่อผู้สมัครครบจํานวน)

ลิงค์สมัคร>> https://forms.gle/JDUWQHAYNeBjXFPK9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ โทร 02-649-5000 ต่อ 15112 หรือ E-mail: endodontics.swu@gmail.com

 

 

0e7a7b228f662e37179f01d980d00f1e.jpg

 

 

Print

Number of views (1984)/Comments (0)