คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ ระยะสั้น 4 เดือน หลักสูตร ทันตกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

Author: Ariya Dechasiri/14 กุมภาพันธ์ 2562/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
4.0


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ ระยะสั้น 4 เดือน
หลักสูตร ทันตกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 

ทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถสมัครรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครรับทุนไปยังสถาบันพระบรมราชชนก e-mail: sakulgolf@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 กพ. 62 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรพินธ์ สุขโพลง ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป โทร 02649-5000 ต่อ 15829

Print

Number of views (1759)/Comments (0)