" คลินิกทันตกรรมการเรียนการสอนภายใต้การควบคุมของอาจาย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดให้บริการทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา"

 

 

" คลินิกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการโดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "

 

 

 

" คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี ให้บริการโดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "