Mode:  
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฯ - Monday, July 16, 2018
แผนภูมิแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และไวรัสตับอักเสบ read more ...
ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Tuesday, June 05, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Friday, June 01, 2018
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย - Friday, May 18, 2018
ประกาศรับสมัครงาน
 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบประกาศรับสมัครงาน

New Version Website 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University