Mode:  
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Tuesday, June 05, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Friday, June 01, 2018
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย - Friday, May 18, 2018
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ - Friday, May 04, 2018

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

- รายละเอียดโครงการทุนปริญญาเอก คลิกที่นี่

- ใบสมัครคัดเลือกทุนปริญญาเอกต่างประเทศ คลิกที่นี่

 
ข้อปฏิบัติในการสอบหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 - Tuesday, March 06, 2018

ข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนและสอบวิชาเฉพาะสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 คลิกที่นี่


ข้อปฏิบัติในการสอบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561


การเขียนแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง (Portfolio) สำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
 
ประกาศรับสมัครงาน
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University