Mode:  
 
 
 

คู่มือต่างๆ
 
ประกาศรับสมัครงาน
 
รับสมัครงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ - Wednesday, February 14, 2018
การเขียนแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง (Portfolio) สำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านฯ - Wednesday, January 24, 2018
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ - Thursday, December 28, 2017
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Thursday, June 29, 2017
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 - Tuesday, May 09, 2017
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 read more ...

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University