Mode:  
 
 
 
-

สอบถามข้อมูลด้านการรักษา โทร. 02-649-5000 ต่อ 15252, คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี มศว โทร. 02-169-1008, สำนักงานคณบดี ต่อ 15237รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ

| เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3 |

เรื่องน่ารู้จากงานบริการวิชาการสู่สังคม

             กับ โรคเบาหวาน

 

มคอ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี

 

แบบขอรับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

ของบุคลากรสายวิชาการ  แบบที่1 , แบบที่2

ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ประกาศรับสมัครงาน
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (อัตราคนพิการ) - Thursday, April 28, 2016


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (อัตราคนพิการ) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้แก่

นายเสกสรรค์ ชาติทองคำ

จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15140

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ - Tuesday, April 05, 2016


    จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

 

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University