Mode:  
 
 
 รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ

| เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3 |

เรื่องน่ารู้จากงานบริการวิชาการสู่สังคม

             กับ โรคเบาหวาน

 

มคอ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี

 

แบบขอรับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

ของบุคลากรสายวิชาการ  แบบที่1 , แบบที่2

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Thursday, June 29, 2017
คลินิกบัณฑิตศึกษาเปิดรับผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาทางทันตกรรมดังนี้ - Friday, July 01, 2016

 


 
ประกาศรับสมัครงาน
 
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Thursday, June 29, 2017
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 - Tuesday, May 09, 2017
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 read more ...
คู่มือต่างๆ
 


    จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University