Mode:  
 
 
 

คู่มือต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.) - Friday, May 25, 2018
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/

กำหนดการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 14
 read more ...
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย - Friday, May 18, 2018
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Friday, May 11, 2018

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 11 - 31 พฤษภาคม 2561 - รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ - Friday, May 04, 2018

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

- รายละเอียดโครงการทุนปริญญาเอก คลิกที่นี่

- ใบสมัครคัดเลือกทุนปริญญาเอกต่างประเทศ คลิกที่นี่

 
ข้อปฏิบัติในการสอบหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 - Tuesday, March 06, 2018

ข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนและสอบวิชาเฉพาะสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 คลิกที่นี่


ข้อปฏิบัติในการสอบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561


การเขียนแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง (Portfolio) สำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
 
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 - Tuesday, May 09, 2017
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 read more ...
ประกาศรับสมัครงาน
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University