Mode:  
 
 
 คู่มือต่างๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ให้บริการทำฟัน ฟรี!! เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - Friday, September 29, 2017
คณะทันตแพทยศาสตร์ให้บริการทำฟัน ฟรี!! เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

 


 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Thursday, June 29, 2017
คลินิกบัณฑิตศึกษาเปิดรับผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาทางทันตกรรมดังนี้ - Friday, July 01, 2016

 


 
ประกาศรับสมัครงาน
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - Friday, October 20, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานทางทันตกรรม - Tuesday, June 27, 2017
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ - Thursday, June 29, 2017
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 - Tuesday, May 09, 2017
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 read more ...

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University