Mode:  
 
 
 

คู่มือต่างๆ
 
ประกาศรับสมัครงาน
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดและสอบทักษะการใช้คอมเตอร์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาลัย - Wednesday, March 28, 2018
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราย (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ - Tuesday, March 27, 2018
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ - Tuesday, March 27, 2018
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
ข้อปฏิบัติในการสอบหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 - Tuesday, March 06, 2018

ข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนและสอบวิชาเฉพาะสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 คลิกที่นี่


ข้อปฏิบัติในการสอบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2561 สถาบันฝึกอบรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561


การเขียนแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง (Portfolio) สำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
 
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 - Tuesday, May 09, 2017
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ตารางสอน - ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560 read more ...

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University