แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Author: Anirut S/5 กรกฎาคม 2561/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
4.0

แผนภูมิแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และไวรัสตับอักเสบ

 

Print

Number of views (1038)/Comments (0)

Documents to download