แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Author: Anirut Sawakarporn/Thursday, July 5, 2018/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
4.0

แผนภูมิแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และไวรัสตับอักเสบ

 

Print

Number of views (411)/Comments (0)

Documents to download