ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

Author: Anirut S/16 กุมภาพันธ์ 2567/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
No rating

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

Print

Number of views (230)/Comments (0)