ประกาศการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565

Author: Anirut S/26 กรกฎาคม 2566/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
No rating
ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปีประจำปี พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2559 ) ตามวิธีปฏิบัติเรื่องการเก็บรักษาและทำลายเอกสารเวชระเบียน ดังนั้น ผู้รับบริการท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลประวัติการรักษาในแฟ้มเวชระเบียนของท่าน กรุณาติดต่อได้ที่ หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15010

Print

Number of views (365)/Comments (0)