หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวลาว

Author: Anirut S/16 กุมภาพันธ์ 2566/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนสองประเทศ โดยให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน x-ray ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวลาว มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 1,242 ราย
Print

Number of views (158)/Comments (0)