เผยแพร่รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Anirut S/20 มกราคม 2566/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
No rating

ท่านสามารถติดตามผลเผยแพร่รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565 ได้ผ่านทาง Website ของสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามลิงค์แนบ

http://council.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=17349

Print

Number of views (18)/Comments (0)