ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) รุ่น 2

Author: Anirut S/15 ธันวาคม 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
5.0

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน
สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
(Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK)
อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3 รุ่นที่ 2

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/qhJDHVrcgR6cqGqi6
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาววิรินทร อ่างคำ
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11220
อีเมล wirinthon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (338)/Comments (0)