ประกาศรับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Author: Kanokporn Sukyanan/21 พฤศจิกายน 2565/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
4.0

ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยนิสิตปริญญาโทของคณะฯ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางกนกพร สุขยานันท์ ชั้น 11 โทร. 15140 ทั้งนี้ได้ส่งรายละเอียดประกาศทุนพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ด้วยแล้ว  

 

กำหนดการพิจารณาและเบิกจ่ายทุน

ระยะเวลาที่ยื่นขอ

รอบพิจารณา (หรือจนกว่าทุนจะหมด)

รอบเบิกจ่ายทุน

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

รอบที่ 1 (มกราคม)

กุมภาพันธ์

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2566

รอบที่ 2 (เมษายน)

พฤษภาคม

ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2566

รอบที่ 3 (กรกฎาคม)

สิงหาคม

 

 

Print

Number of views (208)/Comments (0)