ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์  ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RES

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RES

Author: Anirut S/27 พฤษภาคม 2565/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
4.0

ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน

สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

(Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) รุ่นที่ 1

อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3

(handshake) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/VNvpsJPHhQDsiGwZ8

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาววิรินทร อ่างคำ

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11220

อีเมล wirinthon@g.swu.ac.th

#DentSWU

#โรงเรียนทันตแพทย์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมสุขภาวะ

———

🌎website : http://dent.swu.ac.th

🔵Facebook: https://www.facebook.com/swudent

🟢Line OA : @swudent

Print

Number of views (584)/Comments (0)