ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทักษะคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม

Author: Anirut S/23 พฤษภาคม 2565/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0
Print

Number of views (448)/Comments (0)

Documents to download