ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Anirut S/26 เมษายน 2565/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0
Print

Number of views (535)/Comments (0)

Documents to download