ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน บรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) รอบ ๒

Author: Anirut S/7 เมษายน 2565/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0
Print

Number of views (438)/Comments (0)

Documents to download