เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565

Author: Kanokporn Sukyanan/Wednesday, November 3, 2021/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

     ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จากแหล่งทุน ได้แก่ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 5% เงินรายได้คณะฯ และหมวดเงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ความทราบแล้วนั้น

     เพื่อให้การบูรณาการด้านการวิจัยของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดของมหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดรอบรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี้

        รอบที่ 1 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

                  พิจารณาทุน เดือน มกราคม 2565

        รอบที่ 2 รับข้อเสนอโครงการ วันที่ 4 เดือนมกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2565

                  พิจารณาทุน เดือน เมษายน 2565

 

► รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเวปไซด์วิจัยคณะฯ ดังนี้ คลิก! ♦ งานวิจัย-ดาวน์โหลดเอกสาร ♦

► ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอทุนวิจัยขอให้ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยไฟล์word (2.1.1-2.1.2) ไปยังอีเมล์  dentswuvijai@gmil.com

► บันทึกข้อมูลการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (2.1.3) 

► จัดส่งหนังสือนำส่ง (2.1.4) ที่งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11 

Print

Number of views (132)/Comments (0)