ประกาศรับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Author: Kanokporn Sukyanan/5 ตุลาคม 2564/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

     ด้วยฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิต ระดับปริญญาโท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยนิสิต
ทั้งนี้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศสามารถยื่นขอทุนนี้ได้ที่ งานวิจัยคณะ ชั้น 11  สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางกนกพร สุขยานันท์ ชั้น 11 โทร. 15140   

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง   รับสมัครทุนการทำวิจัยของนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2565  mailคลิก!

 

 

.............

Print

Number of views (407)/Comments (0)