สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14

Author: Kanokporn Sukyanan/Friday, January 29, 2021/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
No rating

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 
The 14th Srinakharinwirot University Research Conference 2021 (Online Conference)

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้
1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
4. สาขาการศึกษา
5. งานวิจัย R2R (Routine to Research) งานวิจัยสถาบัน

ผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่  เวปไซค์ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 

Print

Number of views (81)/Comments (0)