รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

Author: Anirut Sawakarporn/Friday, November 27, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
4.3
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Print

Number of views (325)/Comments (0)

Documents to download