แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

4 ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) 17 แผนงาน (โปรแกรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด !

Author: Kanokporn Sukyanan/Tuesday, November 24, 2020/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
No rating

 

enlightenedการวางแผนจัดการทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 สำหรับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

enlightenedเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Print

Number of views (108)/Comments (0)