สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

Author: Kanokporn Sukyanan/Tuesday, November 17, 2020/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
No rating

 

 ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

 

Print

Number of views (21)/Comments (0)