เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

Author: Anirut S/14 ตุลาคม 2563/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
4.3

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน รับจำนวนจำกัด

**ผู้ใหญ่ 200 ราย เด็ก 50 ราย

หมายเหตุ

1. สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาเท่านั้น

2. ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 รายการรักษา

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่


สำหรับผู้ใหญ่

  1. ลงทะเบียนจองสิทธิ์ขูดหินปูน > > คลิกที่นี่ < <
  2. ลงทะเบียนจองสิทธิ์ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด > > คลิกที่นี่ < <
  3. ลงทะเบียนจองสิทธิ์อุดฟัน > > คลิกที่นี่ < <

สำหรับเด็ก

  1. ลงทะเบียนจองสิทธิ์เคลือบฟลูออไรด์ > > คลิกที่นี่ < <
  2. ลงทะเบียนจองสิทธิ์เคลือบหลุมร่องฟัน > > คลิกที่นี่ < <

 

 

Print

Number of views (2961)/Comments (0)