เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย)

Author: Kanokporn Sukyanan/7 ตุลาคม 2563/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2564  งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดตาม

บันทึกข้อความประกาศเปิดทุน
1. ประกาศเปิดรับทุนวิจัยสายปฏิบัติการ ปี 64 (งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย)

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ ปี 64

3.ระบบบริหารงานวิจัย URMS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานวิจัยคณะฯ โทร 15140 หรือ ฝากข้อคำถามที่ อีเมล์ dentswuvijai.gmail.com
 

Print

Number of views (106)/Comments (0)