หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Author: Anirut S/5 กุมภาพันธ์ 2563/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
5.0

ด้วยหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ในระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2563 ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมในวันที่ 21-23 มกราคม 2563 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้นรวม 1,365 ราย

 

Print

Number of views (1180)/Comments (0)