ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) และผู้ปฏิบัติงานช่าง ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) และผู้ปฏิบัติงานช่าง ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Author: Anirut Sawakarporn/10 กรกฎาคม 2562/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งพยาบาล 
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29544
   
 2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) 
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี
  https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29545
   
 3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ
  https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29546

   

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225,11220

Print

Number of views (1093)/Comments (0)