หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำคำ จ. สระแก้ว

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำคำ จ. สระแก้ว

Author: Anirut S/13 พฤษภาคม 2562/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำคำ ต. เบญจขร อ. คลองหาด จ. สระแก้ว ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดให้บริการดังนี้
วันที่ 15 เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
วันที่ 16 เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
วันที่ 17 เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 464 ราย
Print

Number of views (1308)/Comments (0)