1 เมษายน 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (263)/Comments (0)/ Article rating: 2.5
Tags:
15 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (2923)/Comments (0)/ Article rating: 4.1
Tags:
15 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (518)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความสามารถในการเตรียมรูปร่างคลองรากฟันโค้งรูปอักษรเอสของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมระบบไฟล์ตัวเดียวชนิดหมุนไปกลับ 3 ระบบ

3 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (256)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันด้วยไฟฟ้าร่วมกับขยายคลองรากฟัน ระหว่างการขยายคลองรากฟันทางกลแบบอัตโนมัติเมื่อใช้ระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

1 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (254)/Comments (0)/ Article rating: 2.0
Tags:
RSS
123578910Last