หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการวันทันตสาธารณสุข

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการวันทันตสาธารณสุข" เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน
21 ตุลาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (35)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
5 กุมภาพันธ์ 2563/Author: Anirut S/Number of views (1080)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
25 พฤศจิกายน 2562/Author: Anirut S/Number of views (1043)/Comments (0)/ Article rating: 2.0
Tags:
25 กันยายน 2562/Author: Anirut S/Number of views (1196)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
13 พฤษภาคม 2562/Author: Anirut S/Number of views (1129)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
123