สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 (output-เน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS และทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร))

21 มกราคม 2564/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (23)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
18 มกราคม 2564/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (92)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
15 มกราคม 2564/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (143)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
15 มกราคม 2564/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (38)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
7 มกราคม 2564/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (63)/Comments (0)/ Article rating: 3.0
Tags:
RSS
1345678910Last