ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

แหล่งที่มาของทุน 2.1 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัย (5% เงินรายได้คณะฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (5% เงินรายได้โรงพยาบาลฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.3 งบประมาณเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการรอการรับรู้

17 มกราคม 2565/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (8)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
17 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (3)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
5 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (56)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
5 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (36)/Comments (0)/ Article rating: 4.0
Tags:
4 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (40)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
1345678910Last