หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Author: Anirut S/9 มกราคม 2566/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
เมื่อวันที่ 9-11 และ 16 มกราคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และถ่ายภาพรังสี แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 3,135 ราย

Print

Number of views (49)/Comments (0)