ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน บรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/7 ธันวาคม 2565/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (278)/Comments (0)