ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 28 ปี วันที่ 24 สิงหาคม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/16 สิงหาคม 2565/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
No rating

 

Print

Number of views (261)/Comments (0)