ประกาศ มศว ฉบับที่ 18 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เฉพาะตำแหน่งที่มีในคณะทันตแพทยศาสตร์)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/Friday, March 12, 2021/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
No rating
Print

Number of views (60)/Comments (0)

Documents to download